SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Sonstiges
Sonstiges

Cestopis obsahující cestu do Horní Italie a odtud přes Tyrolsko a Baworsko: se zwláštním ohledem na slawjanské žiwly roku 1841 ; s wyobrazeními a přílohami též i se slowníkem slawjanských umělcůw wšech kmenůw od neystarších časůw k nynějšímu wěku, s krátkým žiwotopisem a udáním znamenitějších, zwláště národních, wýtworůw

1843. - VIII, 363 S., [2] Bl.
Online lesen
Kopie via EOD (€)