SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Sonstiges
Sonstiges

It hundrede uduaalde Danske viser, om allehaande merckelige krigs bedrifft, oc anden seldsom euentyr som sig her udi Riget ved gamle kemper, naffnkundige konger

Kiøbenhaffn : Waldkirch, 1619. - 272 Bl.
Online lesen
Kopie via EOD (€)