SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Buch
Buch

Bibliografia polska XV. - XVI. stólecia: zestawienie chronologiczne 7200 druków w kształcie rejestru do bibliografii, tudzież spis abecadłowy tych dzieł, które dochowały się w bibliotekach polskich

Kraków : Czcionkami Dr. C. K. Uniw. Jagiellońskiego, 1875. - XVI, 226 S.