SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Buch
Buch

Herbarz Polski: część I, Wiadomosći historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich

Warszawa : Gebethner i Wolff