SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Buch
Buch

Տն. Ներսեսի Շնորհալւոյ հայոց Կաթողիկոսի Բանք չափաւ Tn. Nersesi Šnorhalwoy hayoc̕ Kat̕oġikosi Bank̕ č̕ap̕aw

2. tpagr. - I Venetik : Sowrb Ġazar, 1928. - 675 S.