SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Sonstiges
Sonstiges

Pentēkostarion Syn Theō Hagiō Periechon tēn prepusan autō Akoluthian: En hō kai prosetethē hē palaia Akoluthia tēs hebdomados tēs Diakainēsimu, syn tois Triōdiois meta To Antipascha ...

Neōsti typōthen, kai meta pollēs epimeleias diorthōthen kata tus palaius Biblius ... - [S.l.], 1738. - [1] Bl., 370, 108 S.