SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Noten
Noten

DI GIACHES DE WERT IL SETTIMO LIBRO DE MADRIGALI A CINQVE VOCI

NOVAMENTE Composto, & dato in luce. [Stimmen] - Venetia : Angelo Gardano, 1581. - 5 Stb.