SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Buch
Buch

Zbior pamiętnikow historycznych o dawney Polszcze: z rękopismow, tudzieź dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraiu naszym

W Warszawie : Glücksberg