SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Buch
Buch

Woyna domowa z-Kozaki i Tatary, Moskwą, potym Szwedámi, i z-Węgry, przez lat dwanascie Zá Pánowánia Nayjásnieyszego Jana Kazimierza Krola Polskiego Tocząca się: na cztery podzielona xięgi Oyczystą Muzą

Calissii : Typ. Soc. Jesu, 1681