SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Buch
Buch

Sententien, By den Hove van Hollant ghearresteert jeghens Cornelis Gerritssz, ghebooren van Woerden, Harman Harmanssz van Emden, Jan Claessz uyt 't Zuytlandt, ende Dirck Leendertssz van Catwijck, over haerluyder grouwelijcke ende moordadige Conspiratie, jegens den Persoon vanden Doorluchtigen ende Hoogh-gebooren Vorst, den Heere Prince van Orangien, &c. mitsgaders teghen den welstandt van't Landt: Ghepronuncieert ende gheexecuteert in's Graven-Haghe, den 27. Februarii 1623

'sGraven-Haghe : van Wouw, 1623. - [8] Bl.