SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Buch
Buch

Herby y familie rycerskie: tak w Koronie jako y Wielkim Xięstwie Litewskim zebrane

Lwów : W Drukarni Collegium Lwowskiego Soc: Jesu