SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Buch
Buch

Deductie Ofte Verantwoordinge Van de Heeren Burgermeesteren ende ses-en-dertigh Raden der Stadt Amsterdam, Op ende tegens de Propositie by Sijne Hoogheyt Den Heere Prince van Orangien, overgelevert ter vergaderinge van de Ed. Groot Moogende Heeren Staten van hollandt ende West-Vrieslandt

S.l., 1650. - [4] Bl.