SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Buch
Buch

Constitucie y Przywileie ná Wálnych Seymiech Koronnych od Roku 1550 áź do Roku 1569 uchwálone

W Krákowie : Schárffenberger, [1569]. - [9], 100 Bl.